Hipotermia

2023/11/27

Pierwsza pomoc w hipotermii

Hipotermia jest stanem organizmu, w którym temperatura ciała obniża się do 35°C bądź niżej. Ciężka hipotermia może doprowadzić do zgonu w mechanizmie zaburzeń ośrodkowego układu nerwowego, zaburzeń rytmu serca oraz oddychania.

Wyróżnia się 5 stopni hipotermii:I stopień (HT1) – temperatura głęboka ciała wynosi 32–35°C. Poszkodowany jest w pełni przytomny, w logicznym kontakcie; występują drżenia mięśniowe. Ogrzanie powoduje szybki powrót do dobrej formy, natomiast dalsze wychłodzenie będzie pogłębiało hipotermię.II stopień (HT2) – temperatura głęboka ciała wynosi 28–32°C. Pojawiają się zaburzenia świadomości, apatia, zaburzenia mowy i koordynacji, ustanie drżeń mięśniowych. Ciśnienie skurczowe może spaść poniżej 90 mmHg i mogą pojawić się zaburzenia rytmu serca.III stopień (HT3) – temperatura głęboka ciała wynosi 24–28°C. To bardzo poważny stan zagrażający życiu. Dochodzi do utraty przytomności, ale jeszcze zachowane są funkcje życiowe. Istnieje wysokie ryzyko zaburzeń akcji serca i niewydolności oddechowej. Tętno może być trudno wyczuwalne, a oddechy płytkie i rzadkie.IV stopień (HT4) – temperatura głęboka ciała wynosi <24°C. Dochodzi do zatrzymania krążenia, brak objawów życiowych. Należy natychmiast rozpocząć resuscytację oraz wdrożyć procedurę ogrzewania poszkodowanego.V stopień (HT5) – zgon, czyli pewne objawy śmierci.Postępowanie w hipotermii krok po kroku


Gdy poszkodowany jest przytomny i w dobrym kontakcie, ma dreszcze, a temperatura głęboka wynosi 35-32°C należy zapewnić mu ciepłe otoczenie, zamianę ubrania na suche, a także dostarczyć ciepłe i słodkie płyny doustne np. herbatę. Zalecana jest także aktywność fizyczna.

Gdy poszkodowany jest przytomny, jednak świadomość jest obniżona, pojawia się apatia, zaburzenia mowy i koordynacji ruchowej, dreszcze są już nieobecne, a temperatura głęboka wynosi 32-28°C – wtedy podejrzewamy umiarkowaną hipotermię (HT2). Konieczny jest szybki kontakt z dyspozytorem medycznym. Postępowanie polega na ułożeniu poszkodowanego w pozycji leżącej i minimalizowaniu ruchów. Należy go szczelnie oraz wielowarstwowo okryć, zmienić ubranie na ciepłe i suche, warto zastosować ogrzewanie zewnętrzne np. pakiety grzewcze. Istotne jest monitorowanie, sprawdzanie czynności życiowych oraz szybki transport do szpitala.

Gdy poszkodowany jest nieprzytomny, trzeba wykonać ocenę oddechu i krążenia. Powinna trwać przez około 60 sekund, gdyż ze względu na spowolnienie czynności życiowych może być utrudniona. Gdy temperatura głęboka wynosi poniżej 28°C, tętno może być słabo wyczuwalne, bardzo wolne, nitkowate, a oddechy rzadkie i płytkie. Możliwe są zaburzenia rytmu serca. Jest to trzeci stopień hipotermii (HT3), grożący zatrzymaniem krążenia. Poszkodowanego należy monitować, zapewnić mu ciepłe i suche okrycie, a także zewnętrzne ogrzewanie, ułożyć w pozycji leżącej, przygotować defibrylator AED – jeżeli jest dostępny – i zadbać o jak najszybszy transport do szpitala. W przypadku zatrzymania krążenia należy rozpocząć resuscytację krążeniowo-oddechową.

Gdy poszkodowany ma oznaki zatrzymania krążenia, postępowanie polega na rozpoczęciu resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Istotne jest także ogrzewanie dostępnymi metodami np. pakietami grzewczymi i zabezpieczenie dróg oddechowych. W przypadku poszkodowanego z NZK należy wykonać do trzech wyładowań AED. Pozostałe zaleca się odroczyć i rozpocząć ewakuację, jeżeli jest taka możliwość. W trakcie ewakuacji dopuszczalne są przerwy w resuscytacji, które powinny być jak najkrótsze, wytyczne zakładają 5 minut resuscytacji krążeniowo-oddechowej na 5 minut ewakuacji, z zastrzeżeniem, żeby pauzy ograniczać do minimum.

Strona używa plików cookies . Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. clear